Projekt ogrodu modernistycznego w Luboniu

Układ funkcjonalno – przestrzenny ogrodu został dopasowany do istniejących rozwiązań komunikacyjnych, nasadzeń oraz potrzeb estetycznych i wymagań inwestorów. Zaprojektowany ogród nawiązuje do stylu modernistycznego, jednak proste, nowoczesne formy uzupełniają tradycyjne
i swobodne elementy istniejącej części. Takie połączenie nadaje całości unikalnego i indywidualnego charakteru, a wyraźnie wydzielone strefy funkcjonalne: reprezentacyjna, rekreacyjno – wypoczynkowa oraz gospodarcza porządkują przestrzeń wokół domu.


Facebook